de wortels van ons gedrag
bepalen hoe wij bloeien


- Egel -


De wereld en onze samenleving kraken in hun voegen

Interactie verarmt en verhard. Opvoeden, zorg, onderwijs, wonen, werken, inkomen en relaties staan steeds meer onder druk en agressie, geweld, grensoverschrijdend gedrag en polarisatie vieren hoogtij. We plegen roofbouw op onze planeet, het klimaat ontspoort en de druk die we elkaar opleggen leidt steeds vaker tot tweespalt, burn-outs, uitval en conflicten.
We bevinden ons in een onmogelijke en onhoudbare spagaat tussen enerzijds het voorkomen en beteugelen van bedreigingen als pandemieën en het klimaattij, en anderzijds onze niet aflatende hebzucht en het bijbehorende economische vliegwiel.
De oplossing ligt bij de wortels van ons gedrag

Wij mensen worden geboren met een dna erfenis, groeien op met het voorbeeldgedrag van onze ouders en ontwikkelen daarnaast al snel onze eigen overlevingsmechanismen, die we als een verzelfsprekende gedragsjas aantrekken. Een ander woord voor deze jas is ons ego. Vanuit dit gedragsperspectief kijken we de wereld in en maken we onze keuzes, waarbij eigenbelang, macht, geld, angst en het instant bevredigen van onze behoeften vaak een grote rol spelen.

Deze gedragsjas is echter slechts een gedeelte van ons totale gedragspotentieel. We hebben de beschikking over een veel groter gedragspalet, we hoeven het alleen maar te ontsluiten door te beginnen bij de wortels van ons gedrag.Bewustwording, verruiming van het eigen gedragspalet en het resetten van de samenleving

Dit is onze missie en de grote drijfveer achter #draagjegedrag.

Wij hopen dat steeds meer mensen zich terdege bewust worden van hun eigen gedrag en zich realiseren wat dat met anderen, onze omgeving, onze manier van samenleven, het klimaat, de vrede in de wereld en ons toekomstperspectief doet. Het doel is om #draagjegedrag voor een zo breed mogelijk voetlicht te brengen en samen een olievlek te creëren die leidt tot een collectieve gedragsverruiming, andere keuzes en uiteindelijk tot een meer evenwaardige, inclusieve, gezonde, veilige, duurzame en verbonden samenleving.
#draagjegedrag


#draagjegedrag staat voor het nemen van verantwoordelijkheid en een halt toeroepen aan ‘de wereld draait om mij’ ego’s, levensgevaarlijke machtsspelletjes, intolerantie, discriminatie, onderdrukking en de ‘rupsje nooit genoeg’ mentaliteit. Het gaat over kritisch in de spiegel kijken, je eigen gedragspalet verruimen, elkaar durven aanspreken, voor elkaar opkomen en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Over een gezonde levensstijl, verbinding, respect, acceptatie, evenwaardigheid en inclusiviteit. Maar ook over moed, het maken van gedurfde keuzes, zichtbaar zijn en zelfs tegen de stroom oproeien, ook als anderen dat proberen te verhinderen.De wortels


De gedragscode achter #draagjegedrag is gefundeerd op 'Bushido', wat 'de Weg van de Krijger' betekent.

Vanuit de kern van Bushido vertrekken zeven pijlers naar buiten. Dit zijn de waarden Integriteit, Respect, Moed, Eer, Compassie, Oprechtheid en Loyaliteit. Zij monden uit in de ring met de zeven elementen Aarde, Water, Wind, Vuur, Hout, Metaal en Ether. Dit zijn gecontroleerde keuzes in interactie, die vanuit de kernwaarden worden ingezet. De buitenring omvat de vijf fasen van het Gogyo systeem; de natuurlijke cyclus zoals de seizoenen, het verloop van een relatie en de kringloop van het leven.De boom, de bomen en het bos


Wij zetten ons ervoor in om over de gehele breedte van de samenleving gedrag bij de wortels vast te pakken en uit te laten groeien tot een nieuwe individuele en collectieve moraal en interactie; van jong tot oud, van basisschool tot universiteit, in alle werkvelden, huiskamers, de politiek en andere plaatsen waar mensen samenleven en samenwerken. Daarbij zoeken we continue naar partners en partijen die #draagjegedrag samen met ons willen uitdragen. Scholen, Gemeenten, Overheid, bedrijven, organisaties en particulieren, haak aan bij dit initiatief en help ons mee om een brede gedragsverruiming in gang te zetten.

Neem voor meer informatie contact met ons op en volg ons op social media onder de hashtag #draagjegedrag.
Laten we het vanaf nu anders gaan doen

Het vergt moed om nieuwe paden te bewandelen en keuzes te maken, integriteit en compassie om elkaar onvoorwaardelijk te helpen, oprechtheid om op de ander te kunnen bouwen en respect, eer en loyaliteit om een sterke, veerkrachtige en evenwaardige onderlinge verbinding te maken.

Jürgen van Gorkum
www.draagjegedrag.nl
www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl
+31 (0)6 28 71 25 79#draagjegedrag is een initiatief van Egel&Co
Naar de homepage van www.egelenco.nl