Categorieën
#draagjegedrag

Krijger versus vechter

Ik kom ze regelmatig tegen, mensen van alle leeftijden, burgers en professionals die, gedreven door frustratie, boosheid, angst, onmacht of verdriet het gevecht aangaan met anderen. Een valkuil van een vechter kan zijn dat te snel, ongenuanceerd, geëmotioneerd en ongecontroleerd wordt ingegrepen. De kans dat je doorschiet en meer schade berokkent dan de bedoeling was, is groot. Daarbij is het maar de vraag of je bereikt wat je voor ogen hebt. Hormonen als adrenaline, die op dat moment vrijkomen en deel uitmaken van ons overlevingsmechanisme, zorgen voor een versnelde hartslag en ademhaling. De perifere bloedvaten vernauwen, pupillen vergroten, bloedstollingstijd verkort, glucose komt vrij, je geheugen werkt tijdelijk beter, de bloeddruk stijgt en er gaat minder bloed naar onder andere de darmen. Alles is op dat moment gericht op de aanval. Echter, bij een te sterk verhoogde hartslag nemen cognitieve en fijn motorische fysieke vermogens af en kunnen er blinde vlekken ontstaan; een vechter slaat dan ook regelmatig de plank mis.
Wanneer ik deze mensen nadien hoor vertellen over wat hen zover heeft gebracht om voor het gevecht te kiezen, kan ik me in een aantal situaties voorstellen dat ze tot deze keuze zijn gekomen; ze stonden met hun rug tegen de muur en zagen geen andere uitweg.

De manier waarop we met elkaar omgaan is verhard. Mede door de sociale media, waarbij we op afstand communiceren, is ons taalgebruik en fatsoen veranderd. We gooien onze mening via het schermpje onverbloemd bij de ander voor de voeten. Ongeremd en ongenuanceerd slaan we de ander via mail, sms en WhatsApp digitaal om de oren. Een gevolg is, dat we deze manier van communiceren ook live gaan toepassen. Ik verbaas me over hoe menig kind zijn of haar ouders aanspreekt en respect en eerbied lijken steeds minder onderdeel uit te maken van ons vocabulaire.

Vanzelfsprekend liggen er meer oorzaken ten grondslag aan deze ontwikkeling, zoals opvoeding en onderwijs. Vlak daarnaast de impact van de globale toename van agressie en geweld niet uit. Beelden die dagelijks vanuit de gehele wereld ons netvlies torpederen, beïnvloeden onze mindset en ons gedrag; wij hebben spiegelneuronen en zijn kuddedieren met kopieergedrag. Door de langdurige welvaart en vrede in ons land, is ons organisme echter niet meer primair gericht op het omgaan met gevaar. De risico’s die we hebben, worden beperkt tot een minimum en dekken we af met een verzekering. En als het dan een keer nodig is, neigen we eerder tot vechten of één van de andere reflexen, omdat we niet meer gewend zijn om met een verhoogde mate van alertheid en awareness om te gaan en de psychofysieke bagage ontbreekt om tactisch gecontroleerd in te grijpen als dat nodig is.

Onze maatschappij vraagt in toenemende mate om een andere mindset en gedragscode. Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend en vechten lijkt voor velen het enige antwoord; het is tijd dat we weer Krijgers worden.

Een Krijger wordt vaak geassocieerd met een vechter, maar die vergelijking gaat niet op. Waar een vechter als een ongeleid projectiel kan losbarsten, beschikt een Krijger over competenties als zachtheid, rust, overzicht en overwicht behouden. Een Krijger is integer, trouw, loyaal, trots, oprecht en doortastend en heeft respect, moed, compassie en eer. Een Krijger is bereid om in te grijpen en zal dat ook doen als de situatie daarom vraagt; hij of zij kan dus vechten en zal niet schromen om dit in te zetten ten dienste van het team en ten koste van zichzelf als het niet anders kan. Dat staat haaks op het individualisme van onze tijd, waarbij ‘IK’ bij velen eerst komt. Bij een Krijger staat het team, in de breedste zin van het woord, bovenaan. Het team is in deze bijvoorbeeld je gezin, je naasten, collega’s, familie, buurt- en klasgenoten.

Onderdeel van de Krijger is de bewustwording van je psychofysieke en sociale competenties. Wat vertelt je lijf je en hoe kun je dit inzetten om situaties te controleren. Hoe kun je nu verbaal met iemand de degens kruisen, als je niet weet hoe stevig je staat in een fysieke confrontatie. Een mens is psychofysiek en het ontbreken van de bewuste koppeling tussen brein en lijf maakt dat de kans bestaat dat je qua gedrag de controle verliest.

Een vechter is emotioneel gedreven. Natuurlijk voelt een Krijger ook emoties, deze zullen echter niet leidend zijn in het handelen. Een Krijger heeft een palet met zeven elementen tot zijn of haar beschikking. Om dit adequaat te beheersen moet je oefenen, minstens duizend maal. Deze herhaling zorgt voor een blijvende verruiming van je gedragspalet, waarvan de kern wordt gevormd door de Krijgercode en de elementenleer.

De Krijger is voor velen een vervaagd begrip dat herinneringen oproept aan kinderboeken, geschiedenisles en zwart-wit films. Ninja’s, Samoerai, ridders; iets van vroeger dus. Wij trekken het Krijgerschap graag naar het heden. Ga eens op zoek naar de Krijger in jezelf; het zit al in je dna, je hoeft het alleen maar wakker te maken.

Egel

www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *