Categorieën
#draagjegedrag

Krijger versus vechter

Ik kom ze regelmatig tegen, mensen van alle leeftijden, burgers en professionals die, gedreven door frustratie, boosheid, angst, onmacht of verdriet het gevecht aangaan met anderen. Een valkuil van een vechter kan zijn dat te snel, ongenuanceerd, geëmotioneerd en ongecontroleerd wordt ingegrepen. De kans dat je doorschiet en meer schade berokkent dan de bedoeling was, is groot. Daarbij is het maar de vraag of je bereikt wat je voor ogen hebt. Hormonen als adrenaline, die op dat moment vrijkomen en deel uitmaken van ons overlevingsmechanisme, zorgen voor een versnelde hartslag en ademhaling. De perifere bloedvaten vernauwen, pupillen vergroten, bloedstollingstijd verkort, glucose komt vrij, je geheugen werkt tijdelijk beter, de bloeddruk stijgt en er gaat minder bloed naar onder andere de darmen. Alles is op dat moment gericht op de aanval. Echter, bij een te sterk verhoogde hartslag nemen cognitieve en fijn motorische fysieke vermogens af en kunnen er blinde vlekken ontstaan; een vechter slaat dan ook regelmatig de plank mis.
Wanneer ik deze mensen nadien hoor vertellen over wat hen zover heeft gebracht om voor het gevecht te kiezen, kan ik me in een aantal situaties voorstellen dat ze tot deze keuze zijn gekomen; ze stonden met hun rug tegen de muur en zagen geen andere uitweg.

De manier waarop we met elkaar omgaan is verhard. Mede door de sociale media, waarbij we op afstand communiceren, is ons taalgebruik en fatsoen veranderd. We gooien onze mening via het schermpje onverbloemd bij de ander voor de voeten. Ongeremd en ongenuanceerd slaan we de ander via mail, sms en WhatsApp digitaal om de oren. Een gevolg is, dat we deze manier van communiceren ook live gaan toepassen. Ik verbaas me over hoe menig kind zijn of haar ouders aanspreekt en respect en eerbied lijken steeds minder onderdeel uit te maken van ons vocabulaire.

Vanzelfsprekend liggen er meer oorzaken ten grondslag aan deze ontwikkeling, zoals opvoeding en onderwijs. Vlak daarnaast de impact van de globale toename van agressie en geweld niet uit. Beelden die dagelijks vanuit de gehele wereld ons netvlies torpederen, beïnvloeden onze mindset en ons gedrag; wij hebben spiegelneuronen en zijn kuddedieren met kopieergedrag. Door de langdurige welvaart en vrede in ons land, is ons organisme echter niet meer primair gericht op het omgaan met gevaar. De risico’s die we hebben, worden beperkt tot een minimum en dekken we af met een verzekering. En als het dan een keer nodig is, neigen we eerder tot vechten of één van de andere reflexen, omdat we niet meer gewend zijn om met een verhoogde mate van alertheid en awareness om te gaan en de psychofysieke bagage ontbreekt om tactisch gecontroleerd in te grijpen als dat nodig is.

Onze maatschappij vraagt in toenemende mate om een andere mindset en gedragscode. Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend en vechten lijkt voor velen het enige antwoord; het is tijd dat we weer Krijgers worden.

Een Krijger wordt vaak geassocieerd met een vechter, maar die vergelijking gaat niet op. Waar een vechter als een ongeleid projectiel kan losbarsten, beschikt een Krijger over competenties als zachtheid, rust, overzicht en overwicht behouden. Een Krijger is integer, trouw, loyaal, trots, oprecht en doortastend en heeft respect, moed, compassie en eer. Een Krijger is bereid om in te grijpen en zal dat ook doen als de situatie daarom vraagt; hij of zij kan dus vechten en zal niet schromen om dit in te zetten ten dienste van het team en ten koste van zichzelf als het niet anders kan. Dat staat haaks op het individualisme van onze tijd, waarbij ‘IK’ bij velen eerst komt. Bij een Krijger staat het team, in de breedste zin van het woord, bovenaan. Het team is in deze bijvoorbeeld je gezin, je naasten, collega’s, familie, buurt- en klasgenoten.

Onderdeel van de Krijger is de bewustwording van je psychofysieke en sociale competenties. Wat vertelt je lijf je en hoe kun je dit inzetten om situaties te controleren. Hoe kun je nu verbaal met iemand de degens kruisen, als je niet weet hoe stevig je staat in een fysieke confrontatie. Een mens is psychofysiek en het ontbreken van de bewuste koppeling tussen brein en lijf maakt dat de kans bestaat dat je qua gedrag de controle verliest.

Een vechter is emotioneel gedreven. Natuurlijk voelt een Krijger ook emoties, deze zullen echter niet leidend zijn in het handelen. Een Krijger heeft een palet met zeven elementen tot zijn of haar beschikking. Om dit adequaat te beheersen moet je oefenen, minstens duizend maal. Deze herhaling zorgt voor een blijvende verruiming van je gedragspalet, waarvan de kern wordt gevormd door de Krijgercode en de elementenleer.

De Krijger is voor velen een vervaagd begrip dat herinneringen oproept aan kinderboeken, geschiedenisles en zwart-wit films. Ninja’s, Samoerai, ridders; iets van vroeger dus. Wij trekken het Krijgerschap graag naar het heden. Ga eens op zoek naar de Krijger in jezelf; het zit al in je dna, je hoeft het alleen maar wakker te maken.

Egel

www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl

Categorieën
#60bpm

Bloemen aan de brug

Zittend in tram 17 naar Amsterdam Centraal raast de drukke stad aan mij voorbij. Snerpend piepen we over een van de vele bruggen. Ik kijk naar buiten en zie hoe een aantal mensen in hun haast worden afgeremd door een vrouw die plotseling midden op de brug stil blijft staan. Enigszins van hun stuk gebracht manoeuvreren ze om de vrouw heen en kijken verstoord nog eens achterom. De vrouw is zich blijkbaar niet bewust van de opstopping die ze veroorzaakt en heeft al haar aandacht gericht op de bloembak die voor haar aan de brugreling hangt. Ze buigt zich voorover en ruikt aan de rode bloemen. Even blijft ze met gesloten ogen staan, waarna ze zich opricht en haar dag glimlachend vervolgt.

– Egel –

Categorieën
#draagjegedrag

Over jongens en mannen

Het valt als jongen niet altijd mee om op te groeien in de huidige samenleving. Terwijl jij vol energie met je lijf op zoek wilt gaan naar jouw onbegrensde mogelijkheden, kom je erachter dat je omgeving daar helemaal niet op zit te wachten. Voor je gevoel wint ‘moeten’ het steeds meer van ‘mogen’ en heeft men ‘luisteren’ en ‘stilzitten’ uitgevonden, puur om jou dwars te zitten. Je ervaart dat iedereen je van alles wil leren, maar wát jij wilt leren, zit daar meestal niet tussen. Omgeven door voornamelijk taalgerichte juffen, vraag je je af of het wel normaal is wat je allemaal voelt en als je dit s’ avonds met je vader wilt bespreken, zegt die ook nog: ‘vraag dat maar aan je moeder’. Een moeder die toch al continue zeurt over je huiswerk, het opruimen van je kamer en het feit dat je veel te veel tijd achter je spelcomputer doorbrengt. En tot overmaat van ramp kun je door de corona-maatregelen helemaal geen kant meer op.

Bovenstaande heb ik enigszins gechargeerd neergezet.
Het bevat echter wel een kern van waarheid die steeds vaker ten grondslag ligt aan het getob en ‘uitdebochtvliegerij’ van jongens en mannen in onze samenleving. Eén van de oorzaken is het ontbreken van voldoende mannelijke rolmodellen in hun directe omgeving. Steeds meer jongens groeien op zonder een man in de buurt of met een vader die ze maar af en toe zien en die dan grotendeels in beslag wordt genomen door zijn eigen carrière en de stellige overtuiging dat hij ook niet zoveel kan met emoties en gevoel. 

Om uit te groeien tot een evenwichtig mens, hebben jongens iemand nodig die snapt wat ze bedoelen, omdat hij het zelf ook heeft ervaren. Iemand om mee te stoeien, die hen uitdaagt, luistert, spiegelt en het beste in hen naar boven haalt. Iemand die hen hun eigen neus laat stoten en tegelijkertijd in de gaten houdt dat dit geen blijvende blessures oplevert. Een klankbord, schouder, praatpaal en een onvoorwaardelijke steun en toeverlaat.

Voor al die jongens die dit niet hebben; Egel&Co.

www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl
+31 (0)6 28 71 25 79

#overjongensenmannen

Categorieën
#draagjegedrag

Jouw toerental

Wanneer je een motor te lang te hoog in zijn toeren laat draaien, gaat er vroeg of laat iets stuk. De inwendige delen slijten harder en kunnen op den duur zelfs vastlopen, met alle gevolgen van dien. Zeker wanneer niet tijdig onderhoud wordt gepleegd.

Toch draait menig mens op een te hoog toerental, getuige het toenemend aantal burn-outs, overspannen medewerkers en oplopend ziekteverzuim.
De snelheid van samenleven en samenwerken is de laatste jaren fors toegenomen en als vanzelfsprekend willen we dit bijbenen, anders tellen we niet mee. Althans, dat is de vastgeklonken overtuiging die ik bij veel van mijn klanten tegenkom. Dus iedereen schiet vol goede moed de snelweg op en probeert plankgas het overige verkeer bij te houden, terwijl ondertussen allerlei belangrijke levenszaken als een eindeloze rij lantaarnpalen langsflitsen. Met de blik op de horizon, de target, het salaris en het functioneringsgesprek, rijden we voorbij aan waar het in beginsel werkelijk om draait: LEVEN.

Natuurlijk zijn er motoren die juist pas tot leven komen bij een hoog toerental. Gaan met die banaan zou ik zeggen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Voel dus goed welk toerental bij jou past en ga die snelheid rijden. Geef gas om in te halen en zak weer terug zodra het kan. Gaat je omgeving bumperkleven en toeteren, wacht dan even af of dit na een tijdje minder wordt. Hopelijk ontdekken zij namelijk dat jij, door je lagere snelheid, veel meer ziet en zelfs accurater werkt. Ook heb jij minder onderhoud nodig, is de kans dat je overmatige slijtage gaat vertonen kleiner en trek jij daarmee het gemiddelde ziekteverzuimpercentage omlaag. Arbo-technisch gezien best handig.

Het kan ook zijn dat het getoeter aanhoudt en dat mensen je zelfs met een boze blik en opgestoken middelvinger inhalen. Dan wordt het tijd om een route te kiezen die beter bij jouw snelheid past.

#draagjegedrag

Categorieën
#draagjegedrag

Draag het lekker zelf!

Pestkoppen, Queen Bees en Dominante Macho’s kunnen zich manifesteren dankzij de schare trouwe volgers, ondersteuners, helpers, meelopers, beschermers en bewonderaars die zij om zich heen verzamelen om hen op het schild te tillen. Hun gedrag wordt door anderen gedragen. Door deze buffer om zich heen te creëren, blijven zij buiten schot, kunnen ze hun invloedssfeer verder uitbreiden en worden ze steeds sterker, machtiger en onaantastbaarder voor de buitenwereld. Menig leraar, teamleider, politieagent en sportcoach weet hoe moeilijk het is om het ongewenste gedrag van dit soort individuen te doorbreken.

Ik richt me met dit bericht op degenen die zich blijkbaar prettig voelen als ‘onderdaan’ van deze mensen. Wat maakt dat jij je hiervoor laat misbruiken? Is het status, bescherming of vind je het wel leuk om te zien hoe anderen worden gekleineerd? Kijk vanavond eens in de spiegel en maak een keuze: blijf een slappe meeloper of toon moed en kies je eigen koers. Doe je dat laatste, dan krijg je mijn respect en maak je de samenleving een stuk mooier.

Tegen de Pestkoppen, Queen Bees en Dominante Macho’s zeg ik het volgende: ‘#draagjegedrag lekker zelf!’ Moet je eens kijken hoe snel ze dan van hun voetstuk vallen.

#draagjegedrag

Categorieën
#draagjegedrag

Draaikonterij

Je kent ze wel, die mensen die gaan draaien zodra je ze op een fout betrapt. Terwijl iedereen aanvoelt dat hun versie van het verhaal niet klopt, proberen ze toch nog een zwengel aan de waarheid te geven, zodat het lijkt dat hen geen blaam treft.

Deze zogenaamde draaikonten slaan haken, net zoals een haas dat doet om zijn belager af te schudden. Ze verleggen de focus en belichten totaal andere kanten van het verhaal om de aandacht van zichzelf af te wenden. Wanneer ze, nadat ze zo een keer of drie een schijnbeweging hebben gemaakt, merken dat ze aan het kortste eindje gaan trekken, verschijnt plotseling het boetekleed en proberen ze met nietgemeende excuses te redden wat er te redden valt door met de ‘echte’ waarheid op de proppen te komen.

Beste draaikonten, toon eens ballen, ben integer en oprecht en ga meteen rechts in plaats van eerst drie keer links.

#draagjegedrag

Categorieën
#draagjegedrag

Autonomie kun je voelen

Kan een mens werkelijk autonoom zijn of worden we per definitie bewust, onbewust, direct en indirect gestuurd door onze omgeving?

Wij zijn van nature kuddedieren en hebben een oerbehoefte om geaccepteerd te worden door de roedel waar we bij willen horen; als eenling zijn wij immers een kwetsbaar organisme. Dit mechanisme maakt dat we ons in allerlei bochten wringen om ons gedrag zodanig aan te passen, dat de groep ons accepteert. Een gevolg van dit gedrag is dat we hierdoor gevoelig zijn voor beïnvloeding van buitenaf. Denk aan groepsdruk, politieke krachten, economische belangen en commerciële drijfveren.

Best verstandig om steeds vanuit een gezonde mate van awareness je autonomie regelmatig tegen het licht te houden. Tenminste, als jij er behoefte aan hebt om een eigen levenspad te lopen.

Stel jezelf steeds de vraag of de keuzes die je maakt werkelijk jouw keuzes zijn, of eigenlijk die van je ouders, je mentor, je manager, je collega, je vriendengroep, de reclamemaker, de trainer, je partner, de politiek, de publieke opinie, je trainer of degene die achter het nepnieuwsbericht op social media zit. Luister daarbij naar je lijf; autonomie kun je voelen.

#draagjegedrag

Categorieën
#draagjegedrag

Een andere jas

De natuur om ons heen past continue haar gedrag aan aan de veranderende omstandigheden. Omdat de zon minder schijnt, wordt de aanmaak van bladgroenkorrels stopgezet en verandert het kleurenpalet in het bos van groen naar rood, geel, bruin en oranje. Dieren sprokkelen hun wintervoorraad bij elkaar en de bomen laten uit voorzorg de bladeren vallen omdat de hoeveelheid voedingsstoffen afneemt. De zomervacht maakt plaats voor de wintervacht en sommige vogels kruipen dicht tegen elkaar aan om elkaar warm te houden.

De komst van de herfst is een mooi moment om stil te staan bij de keuzes die je hebt gemaakt, om te oogsten wat je hebt gezaaid, om verbinding te maken met anderen en om je gedragspalet eens tegen het licht te houden en wellicht te verruimen.

#draagjegedrag; poets je eigen schoenen en trek eens een andere jas aan.

Categorieën
#draagjegedrag

Bushido; de weg van de Krijger

Het nieuwe normaal vraagt om een nieuwe gedragscode. Pas dan zijn wij immers in staat om onze manier van samenleven en samenwerken rigoureus anders vorm te geven richting een meer evenwaardige en duurzame maatschappij.

BUSHIDO CODE : DE WEG VAN DE KRIJGER

Vanuit de kern van de Bushido code vertrekken zeven pijlers naar buiten. Dit zijn de kernwaarden Integriteit, Respect, Moed, Eer, Compassie, Oprechtheid en Loyaliteit. Zij monden uit in de ring met de zeven elementen Aarde, Water, Wind, Vuur, Hout, Metaal en Ether. Dit zijn gecontroleerde keuzes in interactie, die vanuit de kernwaarden worden ingezet. De witte bolletjes in de buitenring staan voor het Gogyo systeem; de natuurlijke cyclus der dingen zoals de seizoenen, het verloop van een relatie en de kringloop van het leven.

Leg deze eeuwenoude Krijgercode eens op jouw gedrag en interactie en laat het ons weten als je onze hulp of ondersteuning nodig hebt om hierin een verschuiving aan te brengen. De Bushido code maakt ook onderdeel uit van een #draagjegedrag dag.

#draagjegedrag; de revolutie begint bij jou.

Egel&Co
www.egelenco.nl

✆ +31 (0)6 57 33 29 58 | Maria
✆ +31 (0)6 28 71 25 79 | Jürgen
📧 welkom@egelenco.nl

resetdesamenleving #hetnieuwenormaal #derevolutiebegintbijjou #bushidocode #dewegvandekrijger

Categorieën
#draagjegedrag

Evolutie

Er is geen ontkomen meer aan; we staan al over de drempel van het nieuwe normaal. Alleen lijkt dit nog niet tot iedereen door te dringen.

Ik zie menig functionaris zich wanhopig vastklampen aan de vertrouwde bureaucratie en de willekeurige uitvoering daarvan. De regels en het zelfverworven recht van een uitvoerder om hier ongestoord en autonoom een eigen invulling aan te geven, drijft nog steeds menig zorgvrager tot wanhoop. Zelfs nu de economie tot stilstand is gedwongen, vechten zij nog steeds naarstig voor bestaansrecht in hun glazen kom en deinzen er niet voor terug om het op wantrouwen en disfunctioneren gebaseerde poeha-systeem scherper neer te zetten.

Beste oud-normaler, het is voorbij!

#draagjegedrag
#hetnieuwenormaal
#resetdesamenleving
#derevolutiebegintbijjou