Categorieën
#draagjegedrag

ONVERTEERBAAR

‘Hongerpandemie dreigt’ versus ‘Overschotten door Corona’

Wat voor schakel zijn wij
wanneer we het verdienmodel
als een berekend serpent
de keten laten verbreken

*Egel

#basisinkomen #resetdesamenleving

Categorieën
#draagjegedrag

Wat wordt het nieuwe normaal

Je kunt naarstig pogen het oude normaal te herstellen, waarbij de kans bestaat dat je je blijft prikken aan de stekeligheden van wat er allemaal niet meer kan. Ontdek de mogelijkheden die ontstaan als je vanuit een ander perspectief durft te kijken.

Categorieën
#draagjegedrag

#resetdesamenleving

Post Corona : gaan we repareren of opnieuw bouwen?

Categorieën
#draagjegedrag

Het nieuwe normaal

Ik hoop dat we niet meer loslaten wat ons de afgelopen maanden verwonderd, verweven en verbonden heeft.

Categorieën
#draagjegedrag

5 MEI

Categorieën
#draagjegedrag

4 MEI

Categorieën
#draagjegedrag

We kunnen dit momentum benutten

We bevinden ons op een cruciaal moment in de tijd. Een momentum waarin we rigoureuze andere keuzes kunnen maken op het gebied van klimaat en milieu, vervoer, onze relaties, ons consumptiegedrag en hoe we naar werk en inkomen kijken.

De manier waarop we het nu hebben ingericht, stamt al van lang geleden en is geworden tot een poeha-systeem, gestut door bureaucratie en gevoed door wantrouwen en controle. Uit alle macht proberen we het overeind te houden, terwijl alle raderen vastlopen en piepend tot stilstand komen. Mensen moeten thuisblijven, winkels zijn gesloten, ondernemers draaien geen omzet, het inkomen van hun medewerkers staat onder druk en zo keldert onze economie naar ongekend dieptepunt. Tenminste, als we blijven doen wat we tot nu toe deden.

Natuurlijk ligt de werkelijkheid genuanceerder dan dat ik schets in bovenstaande illustratie. Het is echter mijn intentie om hiermee een brede discussie aan te zwengelen, voordat we na de crisis als vanzelfsprekend terugvallen in onze oude gewoontes. Laten we nieuwe vormen onderzoeken en breed experimenteren met varianten van het basisinkomen om de economische gevolgen en de impact op ons welzijn in kaart te brengen. Nu is de tijd.

#basisinkomen #resetdesamenleving #draagjegedrag

Categorieën
#draagjegedrag

Gedrag blijft een bijzonder fenomeen

Het blijft bijzonder om te zien hoe het menselijk brein werkt en hoe we, afhankelijk van onze eigen ervaringen en onze persoonlijke belangen schakelen in onze overtuigingen en uitingen.

Waar in de tweede helft van maart door sommige partijen de barricaden werden beklommen om een totale lockdown te eisen, is hun korte termijn mindset krap een maand later weer gedraaid naar het loslaten daarvan.

Categorieën
#draagjegedrag

You think Corona is a bitch

What do you think will happen when we don’t take drastic climate measures asap.

#climateoverprofit

Categorieën
#draagjegedrag

Bereid je voor

Vergroot je alertheid, weerbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen. Omdat je nooit weet hoe morgen eruit zal zien.

Ik vrees dat wat we nu meemaken met de Corona crisis slechts een voorbode is van wat ons nog te wachten staat als je kijkt naar hoe het klimaat in ijltempo verandert.

#resetdesamenleving #climateoverprofit #draagjegedrag