Categorieën
#draagjegedrag

Een blij gezicht

‘Meneer Jürgen’. Het meisje uit groep vijf stond voor me op het schoolplein. De zoemer was al even geleden gegaan, maar ze wachtte nog op haar oudere broer uit groep zeven. ‘Meneer Jürgen, hoeveel hebben we er nu gehad?’ Ik wist wat ze bedoelde. Die ochtend had ik in haar klas lesgegeven over de elementen en hadden we samen geoefend met het toepassen van water en aarde als iemand iets doet wat jij niet fijn vindt. ‘Wanneer gaan we vuur doen, dat lijkt me leuk’, vervolgde ze. ‘Volgende week maandag pakken we Vuur en ook Wind vast’, zei ik. ‘Ha, dan al’, zei ze met een blij gezicht. ‘Ik vind de elementen leuk. Zou groep zeven al klaar zijn? Ik ga kijken’, zei ze en ze rende het schoolgebouw weer in.

Als je nou vraagt wat mij inspiratie, rust en vertrouwen geeft is het dit. Jonge, enthousiaste en leergierige mensen die geraakt worden door een eeuwenoude gedragscode en hiermee aan de slag gaan. Zonder opsmuk, flitsende lesboeken of schreeuwende powerpoints. Gewoon tekenen op het bord, voordoen en oefenen in het klaslokaal. Geweldig wat Krijgskunst teweeg kan brengen.

‘Hoe zou jouw Egel school eruit zien’, vroeg een medewerkster van die school me. ‘Om te beginnen met een grote dojo’, antwoordde ik. ‘Waar alle kinderen ‘s morgens starten. Waar het lijf, voelen, ontdekken en creëren voorop staan en de nadruk ligt op wat erin zit in plaats van op wat eruit komt. En verder de vrijheid en de ruimte om vanuit je hart les te geven en de échte basis van het leven vast te pakken. Dát is nou één van die dingen die ik graag met de #draagjegedrag campagne voor het voetlicht wil brengen.’

Categorieën
#draagjegedrag

Hoop

Zojuist heb ik bovenstaande afbeelding met een post geplaatst op social media. Ik hoop van harte dat mensen gaan inzien dat we ongepast gedrag pas echt adequaat kunnen aanpakken als we onze krachten bundelen. Het is goed als juist ook degenenen die níet lijden onder het gedrag van anderen zich bewust worden van wat er gebeurt en dit afkeuren en mee vastpakken.

Wat we zien is slechts het topje van de ijsberg, er is zoveel meer ellende in interactie tussen mensen die niet aan de oppervlakte komt. In de afgelopen tien jaar Egel ben ik geschrokken van wat er allemaal op ons pad is gekomen en is het schrijnend om te zien hoe mensen van alle leeftijden in de knel zitten ten gevolge van het gedrag van een ander. Hier móeten we samen een eind aan maken en dat kan zomaar gebeuren als meer mensen de hashtag #draagjegedrag gaan uitdragen. Maak dit tot een beweging die niet meer te stoppen is.

Categorieën
#draagjegedrag

Beum

Beum, de voormalige boswachterij Dorst, is een prima vertrek- en eindpunt voor een mooie wandeling in een prachtig natuurgebied. Ik had vanmorgen de neiging om me meteen weer op Egel schrijft te storten. Gelukkig heb een verstandige vrouw, die me motiveerde om eerst een frisse neus te halen en het lijf in beweging te zetten. We stappen dan lekker door en al pratende passeren allerlei onderwerpen de revue.

Zo’n wandeling in de natuur brengt mij een stukje terug naar de basis. Het is niet vanzelfsprekend dat we elk pad kunnen bewandelen, want soms verspert een groepje Schotse Hooglanders ons de weg en noopt hun omvang en het advies van de boswachter ons tot het kiezen van een ander paadje. Hun gedrag maakt dat wij het onze aanpassen en andersom.

Ik heb maar weinig nodig om een bruggetje te maken naar #draagjegedrag en al snel hadden we het over de interpretatie van gedrag. In mijn oproep tot een gedragsrevolutie noem ik een aantal voorbeelden van gedrag die in mijn beleving ‘ongepast’ zijn. Maar wat zouden degenen die dit gedrag vertonen, daar nu zelf van vinden? Voelen zij zelf ook dat ze niet goed bezig zijn, of misschien vinden zij juist van wel? Hoe werkt die bewustwording en hoe subjectief is de interpretatie van gedrag?

‘Zie je dat roodborstje’.
Gelukkig heb ik iemand naast me die me zo nu en dan weer in het nu trekt

; )

Categorieën
#draagjegedrag

Laten we doorpakken

START DE GEDRAGSREVOLUTIE

Laten we doorpakken en #draagjegedrag overal op de agenda zetten. Of het nu gaat om een collega, leidinggevende, docent, partner, trainer of wie dan ook, pik het niet langer dat iemand wegkomt met kleineren, onderdrukken, misbruiken, domineren, negatief manipuleren, negeren, discrimineren, buitensluiten en pesten. Bundel je krachten en roep diegene ter verantwoording. Pak het vandaag nog vast; samen maken we ons sterk tegen ongepast gedrag.

Ik heb deze post zojuist op LinkedIn, Facebook en Instagram geplaatst en ben erg benieuwd of anderen dit initiatief mee vastpakken en verspreiden. Tijdens mijn werk kom ik op te veel plekken waar mensen ongepast gedrag vertonen en daarmee anderen benadelen. Meestal weten betrokkenen precies om wie het gaat, maar het aanspreken en adequaat aanpakken van die persoon is voor velen erg moeilijk. Niet zelden komt dit omdat degene die het ongepaste gedrag vertoont zich in een machtspositie heeft gemanoeuvreerd en hier uiterst geraffineerd gebruik van weet te maken om de gedragstouwtjes in handen te houden. Dit vraagt dan ook om het bundelen van krachten en de steun van een breed gedragen wil in de samenleving om dit samen aan te pakken.

Eens kijken wat er gebeurt.

Categorieën
#draagjegedrag

Gedragsrevolutie!

Met deze oproep richt ik me tegen díegenen die gedrag vertonen waarbij zij een ander kleineren, onderdrukken, misbruiken, domineren, negatief manipuleren, negeren, discrimineren, buitensluiten en pesten.

Ik introduceer hiervoor de term

ONGEPASTGEDRAGSCHAAMTE

met daarbij de hashtag #draagjegedrag.
Oftewel, neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.

Of het nu gaat om een collega, leidinggevende, docent, partner, trainer of wie dan ook, pik het niet langer dat iemand wegkomt met ongepast gedrag. Stel duidelijke grenzen, bundel krachten, confronteer betreffende personen, maak het zichtbaar en bespreekbaar en rust niet voordat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en dit aanpassen.

Ik ben van mening dat dit een hoop irritatie, negatieve energie, stress, frustratie, onmacht, boosheid, verdriet, gedragsexplosies, burn-outs en zorgkosten gaat schelen. Waar ik kan, ga ik hiervoor de barricaden op.

Categorieën
#60bpm #draagjegedrag

Wat ik doorgeef

Wat geef jij door?

Goede voornemens
zijn er om voor te nemen
goede voorbeelden
zijn er om te volgen

Egel

Maria stelde me gisteren de vraag wat ik me heb voorgenomen, zo aan de start van het nieuwe jaar. Het eerste wat in me opkwam was deze blog; ik heb me voorgenomen om veel aandacht te schenken aan mijn zoektocht naar een ander levensritme en het vormgeven aan de nieuwe gedragscode.

Ik kon vannacht de slaap niet goed vatten en lag terug te denken aan dit voornemen. Daarbij herinnerde ik me ook de opmerking van mijn zwager, toen we elkaar gisteren een gelukkig nieuwjaar wensten. Hij zei: ‘Houd, met alles wat je doet, jezelf goed in de gaten. Je gezondheid is belangrijk!’ Ik weet waarom hij dit zegt. Ik heb de neiging om me vol overgave en creativiteit op van alles te storten wat op mijn pad komt en waarvan ik vind dat ik er iets mee moet. Tevens speelt het enorme onrechtvaardigheidsgevoel, dat ik tijdens de periode waarin ik als kind ben gepest grondig heb ontwikkeld, me soms parten. Zeker op momenten dat mij of mijn gezin iets wordt aangedaan waar ik nagenoeg machteloos tegenover sta.

Terwijl deze gedachten en gevoelens door mijn brein en lijf krioelden, kwamen ook de woorden die een wijs mens ooit tegen me zei opnieuw voorbij: ‘Wij mensen hebben niets te willen. Ook kunnen wij de ander niet veranderen. Het is wél onze taak om voor te leven en te proberen om ogen te openen.

Plotseling werd het me helder. Dát is wat ik me voorneem. Ik ga mijn best doen om minder te willen. Ik vermoed overigens dat die drang om te willen zijn oorsprong vindt in dezelfde periode in mijn jeugd als waarin mijn onrechtvaardigheidsgevoel is ontstaan; werk aan de winkel van Gorkum ….

Enfin, terug naar wat ik doorgeef. Ik hoop dat ik het besef doorgeef, dat ieder van ons onderdeel is van een veel groter geheel, waarin luisteren voorop dient te staan, alles met elkaar samenhangt, je ontwikkeling een leven lang duurt en niet alleen onze ego’s, maar juist ook onze eega’s ons verder kunnen brengen.

Categorieën
#draagjegedrag

Met de deur in huis

Meer incidenten tijdens jaarwisseling

De politie en brandweer hebben bij de afgelopen jaarwisseling met meer incidenten te maken gehad dan vorig jaar. In een interview met de NOS zegt Akerboom dan ook dat hij verwacht dat er meer incidenten waren dan afgelopen jaren. Hij noemt het onacceptabel dat er ook dit jaar weer geweld is gebruikt tegen hulpverleners. “Ze werden belaagd bij het blussen of werden bekogeld met vuurwerk en stenen, ook weer afgelopen nacht. Dit mag nooit normaal worden.”

Net over de drempel van het nieuwe jaar val ik maar meteen met de deur in huis. Ligt het nou aan mij of zijn er meer mensen die NIET verbaast zijn dat het gedrag in onze samenleving steeds meer uit de bocht vliegt. Ik denk dat het eind hiervan nog lang niet in zicht is, tenzij we massaal inzien dat de werkelijke oplossing ergens anders zit dan in symptoombestrijding.

Waar zit de kiem van gedrag? Waar wordt de specie met normen, waarden en geweten gevormd die de gedragsstenen in de zich zettende fundering van interactie bij elkaar houdt?

JUIST, IN OPVOEDING EN ONDERWIJS!

Hoe een mens zich door vallen en opstaan, succeservaringen, overlevingsdrang, druk van de peergroup en het leren van fouten ontwikkelt, wordt voor een groot deel bepaald door de gedragsblauwdruk die in opvoeding en het onderwijs wordt aangelegd.

Als ik kijk naar hoe kinderen zich vaak in een gezinssituatie of klaslokaal gedragen, dan kan ik me al een aardig beeld vormen van hoe zij zich over een x aantal jaren zullen verhouden tot bijvoorbeeld hulpverleners en later wellicht tot hun partner, collega en eigen kinderen. Ze weten echter niet beter, want ze zien niet anders en ze worden in hun gedrag nauwelijks adequaat gecorrigeerd.

Ik ben van mening dat we dit niet redden met meer bestraffen, strengere controles, strakkere protocollen en handhaving. Ik roep het al langer, maar mijns inziens schrééuwt dit om een samenlevingsbrede nieuwe afspraak over hoe we met elkaar om willen gaan. Ik noem dat #Btheshift; de nieuwe gedragscode.

IK VERBAAS ME EROVER

dat velen mijn eerdere posts over zo’n nieuwe gedragscode liken, delen en onderstrepen, maar dat slechts een enkele ouder, school of organisatie mij benadert voor uitleg over het waarom, hoe en wat van deze code. We buitelen over elkaar heen om op social media onze afschuw, afkeer en medeleven te uiten als het om ongewenst of zwaar grensoverschrijdend gedrag gaat, maar in de praktijk blijken we toch veelal te blijven hangen in de bekende gedragspleisters, symptoombestrijding en onze eigen gedragspatronen.

KOM OP ZEG

#Btheshift

Categorieën
#60bpm

De kracht van rituelen

Foto: Egeldojo

Wanneer ik de dag start in de Egeldojo, begin ik, in de traditie van de Samoerai, met het bereiden van Matcha thee. Twee bamboe lepels is de normale dosering en bevat evenveel antioxidanten als tien kopjes ‘normale’ groene thee. De bamboe klopper dient om het theepoeder te mengen met het iets afgekoelde, gekookte water en zorgt voor een schuimlaagje op de thee.

Zowel het uitvoeren van de theeceremonie als de thee zelf heeft een kalmerend effect op mij. Matcha werd door de Samoerai gedronken omdat het tevens de alertheid, scherpte en concentratie verhoogt. Ik merk dat Matcha een andere uitwerking op me heeft dan wanneer ik koffie drink. Van koffie krijg ik een meer opgejaagd gevoel en word ik juist onrustiger in mijn lijf.

Wanneer je Matcha gaat proberen, start dan met een lage dosering en drink niet meer dan twee kopjes per dag en niet na 16:00 uur.

Overigens is het mijn ervaring dat ikzelf best goed gedij bij rituelen en ceremoniële handelingen. Ik merk dat ook bij klanten van Egel en dan met name bij jongens. Zij worden vaak geraakt door het Krijger ethos en vinden houvast in hoe ik dat vertaal naar het dagelijkse leven. Dit begint al bij het uitdoen van de schoenen voordat ze de dojo betreden en het elkaar met respect groeten op de mat.

Categorieën
#60bpm #draagjegedrag

De aanzet

DE AANZET

Zondag 29 december 2019. Ik heb zojuist de digitale EgelBlog omgeving aangemaakt als eerste aanzet voor de komende reis. Een spannende reis, omdat ik al eerder heb gemerkt dat het niet meevalt om terug te schakelen in de hectiek van de huidige samenleving.

Hoe vreemd het wellicht ook klinkt, bijna ongemerkt wennen wij aan een hogere snelheid van leven, waarbij we de negatieve symptomen die dit met zich meebrengt voor lief nemen of bestrijden met reactieve gedragspleisters. Ditzelfde geldt voor de gedragsverandering die in onze samenleving is geslopen en onze interactie steeds meer onder druk zet en ontwricht. Werk aan de winkel dus.

Woensdag begint het nieuwe jaar.
Ook namens Maria wens ik iedereen een hele fijne jaarwisseling en een prachtig, saamhorig en liefdevol 2020 toe.

over de afbeelding


reiken naar rust is balanceren op de toppen van je kunnen


Ofwel, is geel het nieuwe groen?
Ik merk dat mijn lijf stukje bij beetje is meegetrokken in de vaart van alledag. Bijna ongemerkt is mijn basis stress level toegenomen terwijl ik daar, ook vanwege mijn werk, toch zeer bewust mee bezig ben.

Als ik mijn spanningsboog verdeel in een groene, een gele, een oranje en een rode zone, vraag ik me af of geel wellicht ongemerkt mijn ondergrens is geworden. Met andere woorden: kan ik, met alle prikkels die op me afkomen, nog wel helemaal ontspannen en kost het me meer energie om mijn rust en controle te bewaren? De komende tijd ga ik onderzoeken of dit zo is.